Privacy

Door de websites te gebruiken geeft de gebruiker toestemming voor het gebruik van zijn gegevens en gebruikersgedrag voor commerciële doeleinden. Tropenzorg BV heeft het recht voor bepaalde doeleinden gebruik te maken van deze gegevens voor onder meer het maken van privé-websites of voor marketingdoeleinden. Het bovenstaande laat de bepalingen van de wet op de bescherming van privacy onverlet.