Blog
 1. Home
 2. Blog
 3. De Opkomst van de Aziatische Tijgermug in Europa: Mogelijke Gevaren en Impact

De Opkomst van de Aziatische Tijgermug in Europa: Mogelijke Gevaren en Impact

door | aug 15, 2023

Elk jaar op 20 augustus is het Wereldmuggendag met dit jaar extra aandacht voor de Tijgermug. Het is een dag die ons eraan herinnert dat muggen, ondanks hun kleine formaat, een grote impact kunnen hebben op de volksgezondheid. Maar op deze dag eren we ook het baanbrekende werk van Sir Ronald Ross, de Britse arts die het geheim van de malariamug ontrafelde en daarmee een nieuw tijdperk in de medische geschiedenis inluidde.

Een mug die de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, is de Aziatische Tijgermug (Aedes albopictus). Deze invasieve soort heeft zich over verschillende delen van de wereld verspreid en wordt nu ook in Europa steeds vaker gesignaleerd. In dit artikel verkennen we de mogelijke gevaren van de komst van de Aziatische Tijgermug naar Europa en beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over deze mug.

De Aziatische Tijgermug: Een korte inleiding

De Aziatische Tijgermug is oorspronkelijk afkomstig uit Azië, zoals de naam al aangeeft. Deze mug staat bekend om zijn opvallende zwart-witte strepen op zijn lichaam en poten, waardoor hij gemakkelijk te herkennen is. De mug staat ook bekend om zijn agressieve bijtgedrag, dat vaak overdag plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot veel andere muggensoorten die vooral ’s nachts actief zijn.

tijgermug Aedes albopictus

Introductie van de Tijgermug in Europa

Afkomstig uit Zuidoost-Azië, is de Tijgermug een modern reiziger geworden en komt deze Europa binnen via internationale handels- en reisroutes. De Aziatische Tijgermug heeft zich de afgelopen decennia verspreid naar verschillende delen van de wereld, waaronder delen van Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Europa.

Deze mug heeft zich inmiddels gevestigd in verschillende landen op het Europese continent en vormt daarmee een nieuwe uitdaging voor volksgezondheidsautoriteiten, gezien haar vermogen om snel en efficiënt nieuwe omgevingen te koloniseren.

De opmars van de Aziatische Tijgermug in Europa

Vector-gedragen ziekten en de Tijgermug

Net als de malariamug staat de Tijgermug bekend als vector (“overbrenger”) van verschillende infectieziekten, waaronder denguekoorts, Chikungunya, het Zika-virus en het West-Nijlvirus. In Zuid-Europa hebben uitbraken van dengue en Chikungunya al tot ernstige gezondheidsproblemen geleid, terwijl wereldwijd ongerustheid is ontstaan over het Zika-virus vanwege de verbanden met geboorteafwijkingen. De opkomst van deze infectieziekten in Europa benadrukt de noodzaak van verbeterde surveillance en muggenbestrijding, niet alleen voor overheden maar ook voor individuen. Het is essentieel dat we ons beter beschermen tegen muggenbeten, vooral omdat de Tijgermug overdag actief is en goed gedijt in stedelijke gebieden.

Malaria heropleving in Europa

Een van de meest zorgwekkende ontwikkelingen is de mogelijke heropleving van malaria in Zuid-Europa. Deze eens uitgeroeide ziekte is weer opgedoken, en er wordt zelfs gesteld dat de volgende pandemie zeer waarschijnlijk een al aanwezige infectieziekte zal zijn die door klimaatverandering een nieuwe kans krijgt.

De Mediterrane verbinding

Het Middellandse Zeegebied fungeert als een ideale broedplaats voor muggen, waaronder de Tijgermug. Het gunstige klimaat en de overvloed aan waterbronnen bieden een ideale habitat voor deze mug. Dit heeft geleid tot een snellere verspreiding van de Tijgermug in de regio en heeft het risico op lokale uitbraken van door muggen overgedragen ziekten vergroot.

De rol van klimaatverandering

Het verband tussen klimaatverandering en de opkomst van de Tijgermug in Europa kan niet worden genegeerd. Stijgende temperaturen en veranderende neerslagpatronen hebben het voor deze mug gemakkelijker gemaakt om nieuwe gebieden te koloniseren. Als gevolg hiervan kunnen voorheen ongeschikte gebieden nu vatbaar zijn geworden voor de vestiging van de Tijgermug en daarmee de potentiële overdracht van infectieziekten.

Mogelijke gevaren en impact in Europa

De komst van de Aziatische Tijgermug naar Europa brengt potentiële gevaren met zich mee. Naast de irritatie en overlast die veroorzaakt wordt door de beten, bestaat het risico van het verspreiden van door muggen overgedragen ziekten. Europese gezondheidsautoriteiten volgen de verspreiding van deze mug nauwlettend en werken aan preventieve maatregelen om de mogelijke impact te verminderen. Dit omvat het verminderen van broedplaatsen, het adviseren van mensen om zich te beschermen tegen muggenbeten en het monitoren van mogelijke ziekte-uitbraken.

Uitdagingen en kansen voor controle

Het bestrijden van de verspreiding van de Tijgermug vereist een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak. Traditionele methoden van muggenbestrijding, zoals insecticiden en larviciden, zijn niet altijd effectief tegen de Tijgermug. Het gebruik van innovatieve strategieën, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zijn essentieel om de populaties van deze mug onder controle te houden en de verspreiding van ziekten te beperken. Een voorbeeld hiervan is het steriel maken van mannetjesmuggen en het uitzetten ervan in risicogebieden, wat kan leiden tot een drastische afname van de muggenpopulatie.

Muggenbewaking en vroegtijdige waarschuwingssystemen

Het belang van muggenbewaking kan niet worden onderschat. Vroegtijdige waarschuwingssystemen helpen bij het detecteren van mogelijke uitbraken en stellen volksgezondheidsautoriteiten in staat om tijdig in te grijpen om de verspreiding van ziekten te beperken. Het is bemoedigend dat in een aantal Europese landen informatie over de aanwezigheid van muggen en teken nu wordt opgenomen in weerberichten, wat inwoners helpt om persoonlijke maatregelen te nemen om muggenoverlast te beperken, zoals het verwijderen van waterpoeltjes rondom het huis, het gebruik van horren en klamboes, en het gebruik van insectenwerende middelen op onbedekte huid.

Onderzoek naar een duurzame toekomst

Onderzoek naar muggen en door muggen overgedragen ziekten is essentieel om een duurzame toekomst te waarborgen. Dit omvat het begrijpen van de genetica van muggen, de interactie tussen muggen en ziekteverwekkers, en de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor muggenbestrijding. Het werk van pioniers zoals Ronald Ross heeft de weg geplaveid voor het begrijpen van de complexe wereld van muggen en ziekten, en het is aan ons om deze erfenis voort te zetten in onze strijd tegen de Tijgermug en andere gevaarlijke vectoren. Daarom is het terecht dat we hier in ieder geval één keer per jaar bij stilstaan op Wereld Muggendag!

Deze dag herinnert ons niet alleen aan de aanwezigheid van muggen en hun impact op onze wereld, maar benadrukt de opkomst van de Aziatische Tijgermug in Europa het belang van bewustwording en preventie. De agressieve aard van deze mug en zijn potentieel om ziekten over te dragen maken het een zorgwekkende toevoeging aan het ecosysteem. Door alert te blijven, samen te werken en passende maatregelen te nemen, kunnen we proberen de verspreiding van deze mug en de mogelijke gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan, te beperken.

Wat gebeurt er als je wordt gestoken door een Tijgermug?

Een beet van een Aziatische Tijgermug kan leiden tot jeuk en irritatie, vergelijkbaar met de reactie op beten van andere muggensoorten. Echter, wat de Aziatische Tijgermug zorgwekkend maakt, is zijn rol als vector voor verschillende ziekten. Deze mug kan ziekten zoals dengue, chikungunya en het zikavirus overdragen. Als iemand geïnfecteerd raakt met een van deze ziekten, kunnen symptomen variëren van milde koorts en spierpijn tot ernstigere complicaties. Het is belangrijk op te merken dat de Aziatische Tijgermug deze ziekten moet oppikken door een geïnfecteerde persoon te bijten voordat hij ze aan anderen kan doorgeven.

Welke ziektes kan de Tijgermug overbrengen?

Naast virussen kunnen tijgermuggen ook parasitaire wormen overbrengen op mens en dier. Ziektes die de tijgermug kan overdragen zijn:

 • Chikungunya (milde koorts en gewrichtspijnen).
 • Dengue of knokkelkoorts (plotse koorts, zware hoofdpijn, gewrichts- en spierpijn).
 • Westnijlziekte (koorts, hoofdpijn, hersenvliesontsteking).
 • Zikakoorts (koorts, tijdelijke gewrichtsklachten en huiduitslag).
 • Gele koorts (hoge koorts, spierpijn, algehele malaise, hoofdpijn en misselijkheid).
 • Ross River (koorts, gewrichtspijn en vermoeidheid).
 • La Crosse encephalitis (hersenvliesontsteking).
 • Japanse encefalitis (stijve nek, cachexie, verlammingsverschijnselen).
 • Venezolaanse equïene encefalitis (koorts, hoofdpijn, hersenontsteking).
Hoe herken je een beet van een Tijgermug?

Het herkennen van een beet van een Aziatische Tijgermug kan soms lastig zijn, omdat de reactie van persoon tot persoon kan verschillen. Over het algemeen vertoont de beet echter vergelijkbare symptomen als die van andere muggenbeten. Er kan roodheid, zwelling en ernstige jeuk optreden op de plaats van de beet. Als iemand naast deze symptomen ook last heeft van koorts, hoofdpijn en gewrichtspijn, is het belangrijk om medische hulp te zoeken, omdat dit mogelijke tekenen kunnen zijn van door de mug overgedragen ziekten.

Verschil tussen een gewone Mug en een Tijgermug

Het onderscheid tussen een gewone mug en een Aziatische Tijgermug is niet altijd eenvoudig. Beide hebben vergelijkbare lichaamsvormen en gedrag, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Een duidelijk kenmerk van de Aziatische Tijgermug is de opvallende zwart-witte strepen op zijn lichaam en poten. Deze kenmerkende tekening maakt het gemakkelijker om hem te identificeren. Bovendien heeft de Aziatische Tijgermug een voorkeur voor actief zijn overdag, terwijl de meeste gewone muggen vooral ’s nachts actief zijn.

 • De Tijgermug is klein.
 • Het lijfje van de Tijgermug is zwart-wit.
 • De uiterste einden van de achterpoten zijn wit.
 • De uiteinden van de palpen (monddelen bij de steeksnuit) zijn wit.
 • Er loopt een witte streep vanaf de kop bovenop de rug.
Waar komt de Tijgermug voor in Nederland?

De Aziatische Tijgermug is helaas de afgelopen jaren ook steeds vaker in Nederland gesignaleerd. De mug heeft zich geleidelijk verspreid via internationale handel en reizen. In Nederland is de mug vooral te vinden in stedelijke gebieden, waar het warmere klimaat en de aanwezigheid van stilstaand water ideale broedplaatsen bieden. Omdat de Aziatische Tijgermug bekend staat om zijn agressieve bijtgedrag en zijn vermogen om ziekten over te dragen, zijn er zorgen gerezen over de mogelijke impact op de volksgezondheid.

Waarnemingen van de Aziatische Tijgermug in Nederland nemen toe

(Bron: NVWA)