Varning

Tillämplighet

Dessa villkor gäller, med uteslutande av alla andra allmänna villkor, all verksamhet som utförs av Tropenzorg BV. Genom att besöka Tropenzorg BV: s webbplatser eller använda Tropenzorg BV: s tjänster eller produkter accepterar kunden eller besökaren på webbplatserna tillämpningen av dessa villkor. Dessa villkor kan endast avvikas efter skriftligt tillstånd från Tropenzorg BV, i vilket fall de andra villkoren förblir i full kraft.

 

Ansvar

Informationen på Tropenzorg BV: s webbplatser sammanställs med omsorg. Tropenzorg BV ansvarar inte för informationens fullständighet eller korrekthet. Tropenzorg BV tar inget ansvar för fel i innehållet på webbplatserna och applikationerna.

Webbplatserna och / eller applikationerna är för allmän information och är inte specifika för en individ eller en specifik medicinsk situation för webbplatsbesökaren eller någon i hans omgivning. De ersätter inte medicinsk eller annan professionell rådgivning. Tropenzorg BV tar inget ansvar för åtgärder som utförs på basis av webbplatser.

 

Interaktiv information

I vissa fall erbjuder Tropenzorg BV besökare till sina webbplatser automatiserade frågor-svar-moduler som tillhandahåller ”skräddarsydd” information baserat på en serie flervalsfrågor som besökaren går igenom. Med hjälp av ett förutbestämt automatiserat beslutsträd svarar besökaren på frågor, varefter information produceras automatiskt. Detta är ingen faktisk vårdkontakt eller ersättning av detta och som ett resultat gäller WGBO, eller motsvarande lagstiftning i länder utanför Nederländerna, inte här.

 

Medicinsk rådgivning

Eftersom Tropenzorg BV inte direkt (t.ex. via telefon eller e-post) eller indirekt ger medicinsk rådgivning, avsedd som en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, e-post eller telefonsamtal från besökare svara relaterade frågor eller önskemål som till exempel avtal med medicinsk / psykologiska klagomål som ett resultat av användningen av Care Plus®-produkterna från Tropenzorg BV. Din behandlande läkare kan när som helst kontakta Tropenzorg BV som svar på en eventuell misstänkt bieffekt av vår produkt.

 

Externa länkar

Informationen på Tropenzorg BV: s webbplatser hänvisar regelbundet till tredje parts webbplatser. Dessa hyperlänkar är uteslutande avsedda för ett stort utbud av information för besökare på Tropenzorg BVs webbplatser. Tropenzorg BV och informationsleverantörer är ytterst försiktiga vid valet av referenser till tredje parts webbplatser (hyperlänkar), men har ingen kontroll över den information och / eller tjänster som dessa webbplatser erbjuder och / eller underhåller eller under den första placeringen av länk eller vid ett senare tillfälle. Tropenzorg BV är inte ansvarig eller ansvarig för informationen som tillhandahålls via dessa länkar, produkter eller tjänster.

 

Teknik

Tropenzorg BV: s information och tjänster erbjuds via internet och via applikationer (appar). Tropenzorg BV kan inte hållas ansvarigt med avseende på webbplatsens tekniska tillgänglighet och möjlig infektion med datavirus under besöket på webbplatsen. Tropenzorg BV gör allt för att säkerställa att onlineöverföringen av information är virusfri, oavbruten och felfri, men kan inte ge 100% garanti för detta. Dock är målet att uppnå en optimal upptid garanti.

 

Användning av data

Genom att använda webbplatserna samtycker användaren till användningen av hans data och användarnas beteende för kommersiella ändamål. Tropenzorg BV har rätten att för vissa ändamål använda dessa uppgifter för att skapa privata webbplatser eller för marknadsföringsändamål. Ovanstående påverkar inte bestämmelserna i lagen om skydd för privatlivet.

 

Upphovsrätt

Informationen som visas på dessa webbplatser, såsom texter, bilder, varumärken, logotyper, (handels) namn eller information i annan form, tillhör Tropenzorg BV eller under licens från webbplatsens klient. Informationen på denna webbplats, oavsett dess utseende, får inte ändras, reproduceras eller distribueras utan föregående skriftligt tillstånd från Tropenzorg BV. Uttalanden och åsikter som uttrycks i artiklarna och tillkännagivandena på webbplatserna för Tropenzorg BV är författarens (s) och inte (nödvändigtvis) de för redaktörerna, webbansvariga, appbutiken eller internetleverantören.

 

Ändringar

Tropenzorg BV förbehåller sig rätten att ändra den information som erbjuds på eller via Tropenzorg BV: s webbplatser och applikationer, inklusive texten i Disclaimer, när som helst utan ytterligare meddelande. Det rekommenderas att regelbundet kontrollera om informationen som erbjuds på eller via webbplatserna för Tropenzorg BV, inklusive texten i Ansvarsfriskrivningen, har ändrats.

 

Gällande lag

Holländsk lag gäller för webbplatser och applikationer från Tropenzorg BV samt ansvarsfriskrivningen. Alla tvister som uppstår från eller i samband med Ansvarsfriskrivningen kommer att skickas exklusivt till tingsrätten i Zwolle. Om versioner av Ansvarsfriskrivningen på andra språk visar avvikelser eller leder till skillnader i tolkning är versionen på nederländska språket avgörande.