Nyheter

  1. Hem
  2. Okategoriserad
  3. 25 April is World Malaria Day

A personal note from Arnoud Aalbersberg, Chief Mosquito Officer

Every day we are flooded with numbers and graphs. All about the coronavirus, a virus that is currently effecting people around the globe, and is receiving a lot of (media) attention. Corona has far-reaching consequences for the global social and economic balance. But did you know that malaria is still the largest ’killer’ infectious disease in the world? And that this is due to the deadliest animal in the world: the mosquito?

<iframe src="https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6WguMsc0uuuKF8g105OiJz" width="100%" height="220px" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media">
<iframe src="https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/6WguMsc0uuuKF8g105OiJz" width="90%" height="50" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media">
Also available via Anchor: https://anchor.fm/care-plus-podcast

Malaria is nog steeds een van de gevaarlijkste ziektes, met jaarlijks ruim 405.000 doden (helaas vooral kinderen onder de 5 jaar en weer stijgend) en ruim 228.000.000 (dat is 228 miljoen getelde) besmettingen per jaar. Dit betreft zeker een onderrapportage. Niet alle geïnfecteerden vinden (tijdig) een ziekenhuis waar de diagnose gesteld kan worden, laat staan dat er een tijdige behandeling gestart kan worden.

25 april is het Wereld Malaria Dag. Ieder jaar op deze ene dag staat malaria op wereldwijde schaal in de picture. Dat wil overigens niet zeggen dat malaria dan evenveel (media)aandacht krijgt als corona. Sterker nog, het sneeuwt dit jaar volledig onder. En dat is best wel raar.

The conclusion from this table:

Every 2 minutes, a child (without other chronic health problems) dies from malaria. Why isn’t this on all news sites with daily updates?

The answer is sad and shocking at the same time: It’s ’not in my backyard’. It doesn’t effect rich countries! That is why it is hardly ever in the media, it is not given much attention and there is insufficient research into a worldwide sustainable solution.

coronamalaria
Aantal besmettingen > 2,4 miljoen > 228 miljoen
Aantal sterfgevallen165.000> 435.000
Leeftijd95% > 70 jaar95% < 5 jaar
Reeds aanwezige chronische klachten bij dodelijke slachtoffers99%0%*
BesmettingsgebiedWereldwijd(Sub)tropen
Type gebiedOntwikkelde landen (rijk)Ontwikkelingslanden (arm)
Grootste besmettingshaardVS (>30%)Nigeria (24%)

– Cijfers gemeten t/m 20 april 2020
– Jaarcijfers  WHO 2018
* Anders dan mogelijke ondervoeding en mogelijke afwijkende hygiënische omstandigheden

Met jaarlijks ruim 405.000 doden (helaas vooral kinderen onder de 5 jaar en helaas weer stijgend) en ruim 228.000.000 (dat is 228 miljoen getelde) besmettingen per jaar. Dit betreft zeker een onderrapportage. Niet alle geïnfecteerden vinden (tijdig) een ziekenhuis waar de diagnose gesteld kan worden, laat staan een tijdige behandeling gestart kan worden.

25 april is het Wereld Malaria Dag. Ieder jaar op deze ene dag staat op wereldwijde schaal malaria in de picture. Dat wil overigens niet zeggen dat malaria dan evenveel (media)aandacht krijgt als corona. Sterker nog, het sneeuwt dit jaar volledig onder. En dat is best wel raar.

coronamalaria
Number of infections> 2,4 million> 228 million
Number of deaths165.000> 435.000
age95% > 70 years95% < 5 years
Chronic conditions already present in fatalities99%0%***
contamination areaworldwide(sub)tropics
type of areaDeveloped countries (rich)Developing countries (poor)
largest source of infectionUSA (> 30%)Nigeria (24%)
The conclusion from this table:

Every 2 minutes, a child (without other chronic health problems) dies from malaria. Why isn’t this on all news sites with daily updates?

The answer is sad and shocking at the same time: It’s ’not in my backyard’. It doesn’t effect rich countries! That is why it is hardly ever in the media, it is not given much attention and there is insufficient research into a worldwide sustainable solution.

* figures measured up to and including 20 April 2020
** annual figures WHO 2018
*** other than possible malnutrition and possible deviating hygienic conditions

Malaria is een vermijdbare ziekte

Ik denk daar heel anders over. Bij de Travel Health Group denken we daar heel anders over. Bij Care Plus® denken we daar heel anders over.

Malaria is een vermijdbare infectieziekte. Immers, als je niet gebeten wordt door de mug die met de malariaparasiet in haar lijf rondvliegt, krijg je géén malaria. Het is dus goed te voorkomen. Vandaar ook ons grote belang bij educatie en focus op preventie!

Laten we nu wél eens malaria in het nieuws zetten, al is het alleen maar op Wereld Malaria Dag, op 25 april. Het thema is “zero malaria starts with me”. Ik trek me dat aan. Iedereen kan zich dat aantrekken. Er zijn vele initiatieven op internet te vinden die bijdragen leveren aan “zero malaria”.

Bij Travel Health Group / Care Plus hebben we al jaren een duidelijke visie: “een malariavrije wereld in 2030”. In 2015 hebben dit doel nog concreter gemaakt, in lijn met de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie destijds. Voor dit doel zet ons team iedere dag de wekker en weten we zakenpartners te enthousiasmeren.

Wij hebben dit voor onszelf heel concreet gemaakt: 1% van onze omzet gaat naar dit hogere doel om de wereld malariavrij te maken in 2030. Concreet doen wij die met onze ’Buy One Give One’ campagne. Iedereen die een Care Plus® product koopt, bijvoorbeeld een klamboe of een anti-insect product, zorgt ervoor dat wij hiermee gezinnen kunnen beschermen in malariagebieden door daar geïmpregneerde en geprinte muskietennetten te verdelen.

Ook ondersteunen we innovaties en toepasbaar wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt ons hogere doel. Tenslotte faciliteren wij de wekelijkse nieuwsbrief (Malaria World) die naar meer dan 9.000 malariaprofessionals in de wereld gaat, gemaakt door jonge wetenschappers in Kenia.

Awareness of malaria at least 1 day a year?

Can I ask you to consider malaria as the most important figure at least 1 day a year: at least on 25 April? Better still, to be aware of malaria every day. And even better is to know how you can contribute to a malaria-free world in 2030! Do you have any ideas about this? Let me know!

Arnoud Aalbersberg, Chief Mosquito Officer
+31654332824

blank