Polityka prywatności

Korzystając z tych stron użytkownik zezwala na używanie danych na temat jego zwyczajów konsumenckich do celów handlowych. Tropenzorg BV ma prawo do używania tych danych do określonych celów, jak cele marketingowe lub tworzenie własnych stron internetowych. Korzystanie z wyżej wymienionych informacji nie narusza prawa o ochronie danych osobowych.