Disclaimer/Zrzeczenie się odpowiedzialności

Poniższy disclaimer przygotowany został dla Tropenzorg BV, który jest właścicielem następujących stron:

·     www.careplus.eu

·     www.tropicare.eu

·     www.myfirstaidkit.eu

 

oraz aplikacji:

 

Care Plus® Travel Pharmacy na iPhone, iPad i Web.


Zakres obowiązywania

Te warunki dotyczą każdej czynności wykonywanej przez Tropenzorg BV, nawet jeżli pozostają one w sprzeczności z postanowieniami ogólnymi. Odwiedzając strony Tropenzorg BV i/lub korzystając z jego usług lub produktów, klient akceptuje zakres obowiązywania warunków. Jedyną sytuacją, w której można odstąpić od obowiązywania warunków jest uzyskanie pisemnej zgody Tropenzorg BV, w innej sytuacji warunki pozostają nienaruszone.

Odpowiedzialność

Notatki informacyjne na stronach Tropenzorg BV zostały stworzone ze szczególną troskę. Tropenzorg BV nie przyjmuje odpowiedzialności za kompletność lub poprawność informacji. Tropenzorg BV nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy na stronach internetowych czy w aplikacjach.

Strony internetowe i aplikacje przeznaczone są dla ogółu odwiedzających stronę  i podają informacje natury ogólnej. Wobec tego, strony i/lub aplikacje nie odnoszą się do konkretnej osoby ani danego problemu medycznego trapiącego odwiedzającego stronę. Nie zastępują one fachowej konsultacji medycznej i innego rodzaju profesjonalnego doradztwa. Tropenzorg nie bierze na siebie odpowiedzialności za czynności podjęte w oparciu o strony internetowe i aplikacje należące do Tropenzorg BV.

Informacje interaktywne

W niektórych sytuacjach Tropenzorg BV oferuje odwiedzającym strony moduły typu pytanie-odpowiedź, które dostarczają „dokładnych” informacji w oparciu o serię pytań, na które odpowiedzi udziela odwiedzający stronę. Zautomatyzowane drzewko decyzyjne udziela odpowiedzi na pytania odwiedzającego stronę poprzez uprzednio utworzony model informacyjny. W żadnym razie nie zastąpuje to formalnej opieki medycznej, zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia w Holandii i innych krajach.

Porady medyczne

Tropenzorg nie udziela porad medycznych, które mogłyby zastąpić osobiste (również np. przez telefon czy e-mail) lub pośrednie konsultacje z lekarzem. Nie udzielamy odpowiedzi na maile i telefony z prośbę o konsultacje medyczne. Na przykład, nie odpowiadamy na żadne telefony czy maile od gości strony, którzy chcą zadać pytania na temat medycznych/psychicznych dolegliwości po użyciu produktów Care Plus® od Tropenzorg. Twój lekarz zawsze może skontaktować się z Tropenzorg w przypadku wystąpienia domniemanego skutku ubocznego po zastosowaniu któregoś z produktów.

Linki zewnętrzne

Na stronach informacyjnych Tropenzorg BV występują wielokrotne odniesienia do osób trzecich. Te hiperlinki stanowią szeroka bazą danych dla odwiedzających strony Tropenzorg BV. Tropenzorg BV oraz inni, którzy dostarczyli informacji podjęli wszelkie starania by strony, do których się odwołujemy (hiperlinki) były jak najbardziej wiarygodne, jednakże nie mamy żadnego wpływu na informacje zamieszczane na tych stronach oraz usługi tam proponowane, ani w momencie zamieszczenia odnośnika ani  też w późniejszym terminie. Tropenzorg nie jest odpowiedzialny za informacje, produkty, usługi proponowane przez te linki.

Technologia

Tropenzorg dostarcza informacje i usługi za pomocą Internetu i aplikacji (Apps.) Tropenzorg nie ponosi odpowiedzialności za techniczne aspekty dostępności strony oraz potencjalną możliwość zainfekowania komputera wirusami podczas odwiedzania naszej strony.  Tropenzorg BV podejmuje wszelkie starania by zapewnić transfer danych wolny od wirusów, nieprzerwany i pozbawiony błędów, ale nie jest w stanie zapewnić tego w stu procentach. Naszym celem jest osiągnięcie optymalnej gwarancji sprawności operacyjnej.

Korzystanie z danych

Korzystając z tych stron, użytkownik udziela pozwolenia na użycie swoich danych oraz zwyczajów do celów komercyjnych. Tropenzorg zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych w określonych celach, jak cele marketingowe lub tworzenie własnych stron internetowych. Korzystanie z wyżej wymienionych informacji nie narusza prawa o ochronie danych osobowych.

Prawa autorskie 

Informacje zaprezentowane na tych stronach takie jak: tekst, zdjęcia, marki, logo, znaki handlowe czy informacje w innych formach, należą do Tropenzorg BV albo są licencjonowane od właściciela strony. Informacje te nie mogą być zmieniane, powielane, rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Tropenzorg BV. Oświadczenia i opinie wyrażone w artykułach i obwieszczeniach na stronach Tropenzorg BV należą do ich autorów a nie (koniecznie) do redakcji, administratora strony, dostarczyciela aplikacji czy dostarczyciela usług internetowych.

Poprawki

Tropenvorg BV zastrzega sobie prawo do zmieniania bez uprzedniego powiadomienia wszystkich dostępnych informacji  dostępnych na stronach internetowych i aplikacjach należących do Tropenzorg BV. Zaleca się upewnienie się czy informacje zawarte na stronach internetowych, łącznie z tekstem zrzeczenia się odpowiedzialności zostały uaktualnione.

Stosowne prawo

Prawo Holenderskie odnosi się do wszystkich stron internetowych i aplikacji Tropenzorg BV, łącznie z Zrzeczeniem się odpowiedzialności. Wszelkie spory wynikające z lub powiązane z Zrzeczeniem sie odpowiedzialności rozpatrywane będą przez sąd w Zwolle. W sytuacji kiedy tłumaczenia Zrzeczenia się odpowiedzialności wykazują odstępstwa od oryginału lub odmienną interpretację, Holenderska wersja Regulaminu pozostaje wiążąca.