Nieuws

Malaria No More

11 september 2009

Tropenzorg® Steunt Malaria No More

Arjan Erkel is directeur van de organisatie Malaria No More (MNM). MNM is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de preventie en behandeling van malaria in de wereld.

Cholera in Zimbabwe, Zuid-Afrika en Mozambique

9 september 2009

In Zimbabwe, Zuid-Afrika en Mozambique zijn onlangs cholera epidemieën uitgebroken. In Europa is cholera, dankzij de goede water en zuiveringsvoorzieningen, geen grote bedreiging. Niettemin moet iedereen en vooral de reiziger weten hoe de ziekte wordt overgedragen en wat men kan doen om besmetting te voorkomen. Hoewel cholera levensbedreigend kan zijn, kan de ziekte eenvoudig worden tegengegaan en behandeld.